Poezie Versuri haioase, texte: cele mai noi

articole: 1 - 10 din 103

Scrisoarea a III-a - Parodia imigrantului

Imigranți, copii de suflet ai lui cela cu A mare,
Nu puțini, ci milioane, dupã noua estimare,
Rãspândindu-se în roiuri, întind corturi uriașe
Și-ascunzându-se în ele tot fac planuri ucigașe.

Iatã vine-un imigrant, ce pãrea descurcãreț,
Iohannis, privind la dânsul, îl întreabã cu dispreț:

- Was ist das?

- [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 20 Aprilie 2016
Nota 9.3 din 10 voturi

Petrecerea

Îi spune Ion lui Gheo, de-acasã când plecarã:
- N-ai vrea sã facem, mãi Gheo, ºi un bairam, disearã?
Tu, Gheo, te ocupã, ºi n-o sã-þi fie greu,
Sã fie bãuturã, ºi cu femei vin eu!


- Dar, dacã, fata, care mi-i destinatã mie,
Se-ntâmplã sã nu-mi placã, pãi, ce bairam sã fie?
- Reduci ºi tu lumina, ºi-aplici metoda durã:
Adaugi, dragã [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 11 Iunie 2015
Nota 8.0 din 6 voturi

Doamne, dacã pot alege

Doamne, dacã pot alege
Ce iubesc, ce vreau mai mult,
Lasã-mi prietenii în viaþã,
Caci prin ei te-am cunoscut.

Ia-mi islazul, ia-mi grãdina,
Ia-mi câºtigul, ia-mi ºi-o casã,
Ia-mi ºi haina ºi maºina,
Însã prietenii, mi-i lasã!

Doamne, de nu-þi cer prea mult,
Ia-mi ºi cãrþile de vrei,
Ale Tale Doamne, sunt,
Dar mai lasã-mã [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 3 Mai 2014
Nota 8.0 din 6 voturi : : Trimis: de 3 ori

Unor diletanþi (Epigramã)

Sãtul sunt de minciuni, de diletanþi ce-ngânã,
Ce hotãrãsc sã plece, uitând limba românã.
Un dor, aº vrea sã–i sece, când mintea lor e dusã,
Sã–i nãpãdeascã dorul, puþin, în limba rusã! : : deschide articolul

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 28 Ianuarie 2014
Nota 8.3 din 7 voturi

Vizita într-o unitatea militarã de vârf (parodie)

La unitatea de rachete
De lângã un oraº, odatã,
Fãcu un general – Ionete –
O vizitã inopinatã.

Vorbim de-o unitate care
Era de vârf, cu toatã criza
ªi-n oastea noastrã, prin urmare,
Avea destul de mare miza...

Venind pe drum, de la intrare
Vãzu cã treaba merge prost:
Pe patul puºtii din dotare,
Dormea o santinelã-n [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 5 Ianuarie 2014
Nota 9.1 din 7 voturi

Furat de gânduri

M-am nãscut în România,
Bere, mici, manele,
Spume, boalã, pandalia,
Barza mamei mele!

Bunul simþ, respect, ruºine,
Cruci pupând, icoane,
ªapte ani de-acas’, latrine,
Ghene, tumberoane,

Soþ, copii, o facultate,
Vis de fatã mare,
Muncã, brânci, specialitate:
Bare, trotuare.

Gropi, bãltoace, stâlpi, piºoare, [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 29 Noiembrie 2013
Nota 8.2 din 10 voturi

Odã, Actorului Constantin Tãnase

Mi-aº dori, ca-n vremi frumoase,
Un spectacol la "Tãnase",
Cãci avem actori destui...
Însã nu-s de nasul lui!

Rãu era cu Ceauºescu
Dar e rãu ºi cu alt... escu:
Davai pensii ºi "simbrie"...
Haraºo democraþie!

Vremurile-s odioase,
La finanþe-i mare bai,
Merge vorba lui Tãnase:
Toatã ziua... ai, n-ai... dai!

Pe Tãnase [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 19 Noiembrie 2013
Nota 8.2 din 9 voturi

Cine-aº mai fi eu oare, fãr' drept la liberã-exprimare?

Am spus-o repetat, cã fabula îmi place
ªi fãrã obosealã, cu râvnã o citesc,
Nu ca sã le acuz, trufaº, pe dobitoace,
Dar pentru a-nþelege nãravul omenesc.

ªi fiindcã din instinct, spun sincer, ce gândesc,
ªi ca o babã surdã, îmi toroieºte gura,
E cã a fi deschis, îmi pare cã-i firesc -
Nu ca sã iau ºcatoarce sau sã îmi pierd dantura. [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 13 Noiembrie 2013
Nota 9.1 din 8 voturi

Mi-am pus torpedou la viaþãMi-am pus torpedou la viaþã

Mi-am pus torpedeu la viaþã,
Zilnic am dureri de fiere,
Tot învãþ, dar am o faþã
Ce m-obligã la tãcere!

Surghiunit într-ale ºti'nþei,
Mare fante, prin Ardeal,
Orice drum ce am în faþã
Tre’ sã-nceapã cu un deal.

Sãtul de promiscuitate,
Livid, fãrã perspective,
M-ascund în intimitate
ªi mã scald în adjective! [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 23 Octombrie 2013
Nota 9.0 din 6 voturi

Muma sindicalistului hidrotehnist (Pe o stradã-ngustã) - parodie

Pe o stradã-ngustã, la S.H., recent,
Unde apa scumpã, o facem curent,
O dulce nevastã plânge ºi suspinã,
Cã la bloc nu-i apã, deºi e luminã.

N-a fãcut mâncare, cã nu este foc,
Degera în casã, caldurã e ioc.
Azi de dimineaþã, soþul ei iubit,
A plecat la ºase ºi n-a mai venit.

Orologiul sunã, 12 jumãtate,
Jos în hol, la uºã, [...] citeste tot

Categoria: Poezie Versuri haioase
Pe site din data de: 4 Februarie 2013
Nota 8.8 din 12 voturi

sus