Urãtura caprei de Anul Nou

Article from category: Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou

proposed: 31 Dec 2016
Urãtura caprei de Anul Nou

Þa, þa, þa, cãpriþa mea,
Da disearã ce-om mânca?
Îi mânca ce s-o întâmpla
ªi te-oi vinde-n Sadova
ªi-i mânca cât îi mânca
Pânã burta þi-o crãpa.
Þa cãpriþã de la munte,
Cu steluþã albã-n frunte!

Þa, þa, þa, cãpriþã, þa!
Stai în sus ºi nu mai sta.

Unde joacã cãpriþa,
Clocoteºte Moldova,
Unde joacã ieduþul,
Clocoteºte pãmântul.
Clocoteºte ºi tot geme
De opinci ºi de obiele,
De hurmuz ºi de mãrgele,
ªi de fete frumuºele.

Þa, þa, þa, capriþã, þa
Stai în sus ºi nu mai sta.

Þapu meu din Spania
L-am adus cu sania
ªi-am sã-l vând în joia mare
Pentr-o oalã de sarmale
ªi-un butoi ca din poveºti
Cu vin alb de Odobeºti.
Foaie verde foi negarã
Ia poftiþi cãpriþ-afarã
C-ai jucat deajuns în casã
ªi-ai luat o pungã grasã.

Þa, þa, þa, capriþã, þa
Stai în sus ºi nu mai sta.

Þa, þa, þa, capriþã, þa,
Te-am adus din Africa,
Te-am adus cu avionu
Te-am hrãnit cu biberonu.
Am o capra, n-am o sutã
Dar mi-e drag cã mã ascultã.
Dacã nu m-ar asculta,
Altã caprã mi-aº cãta
ªi pe tine te-oi lãsa.

Þa, þa, þa, capriþã, þa
Stai în sus ºi nu mai sta.

Aºa-i capra dorului
Ca la Capu-Satului.
Astã caprã ce-o joc eu
ªi-o jucat-o moºul meu,
Moºul meu cu comanac.
ªi-o jucat pân-o crãpat.
Am o caprã jucãuºã
Stã ascunsã dupã uºã.
Am o caprã zvãpãiatã
Desculþã ºi dezbrãcatã.
ªi de-un þigan bãþos jucatã.

Þa, þa, þa, capriþã, þa
Stai în sus ºi nu mai sta.

Eu cu capra unde-ajung
O tot joc, și nu mã uit,
ªi degeaba ºi pe bani
La anul ºi La Mulþi Mulți Ani, Mãi!
Hãããi! Hãããi!

O, brad frumos! Colindul de protest împotriva defrișãrilor masive. O, brad frumos, o, brad frumos, Cu cetina tot verde. O, brad frumos, neputincios, Toporul tot te vede. Puteai sã fii mai norocos, Dar ești tãiat îndatã. O, [...]
previous article
Bunã seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi tinere copile!. Aho, aho, ho-ho, Mâine anul se-noiește Plugușorul se pornește Și începe a brãzda, Pe la case a ura. Iarna-i grea, omãt e oare? Semne bune [...]
next article

Bunã seara, gospodari! Gospodari
și gospodine și voi tinere
copile! Bunã seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi tinere copile!

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Saturday, 31 Dec 2016

Urãtura caprei de Anul Nou Urãtura caprei de Anul Nou

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Saturday, 31 Dec 2016

O, brad frumos! Colindul de protest
împotriva defrișãrilor masive O, brad frumos! Colindul de protest împotriva defrișãrilor masive

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Thursday, 15 Dec 2016