Ianoº ºi Piºta la cumpãrãturi

Articol din categoria: Poezie Versuri haioase

propus de: Gelu pe data: 1 Oct 2012
sursa: Adamut Neaosul

Ianos, cu al sãu, cumnat,
Vin ei, de la Buituri
La Braºov, pe înserat,
Sã facã cumpãrãturi.

Minunându-se-n vitrine,
Dintr-un magazin, în altul
ªi cu sacoºeºe pline
S-au pierdut, unul de altul.

Ianoº, începe sã-l caute,
Disperat, pe-al sãu, cumnat
Pânã-n Mol ºi mai departe,
Însã, fãrã rezultat!

ªi negru de supãrare,
Cu dureri, în cãpãþânã,
Deodatã, vãzu scris mare
O reclamã-ntr-o vitrinã:

"Dragi ºi buni cumpãrãtori,
La noi, dacã, o sã intraþi,
Veþi fi tare mulþumiþi
ªi gãsiþi, tot, ce cãutaþi."

Fãrã a pierde, nicio clipã,
Ianoº, fuga, la intrare
ªi cu sufletul la gurã,
S-adresã la vânzãtoare:

- Domne drage! No spune-þi mie
Unde pot gãsi ºi eu
De ºtiþi tot, în pravalie,
Pe Piºto, cumnatul meu?

Groparul ºi scheletul. Groparul sapã linistit Tot trãgând dintr-o þigarã. Deodatã vede într-un mormânt Cã o mânã, iese-afarã. Sapã în continuare Liniºtit, cam fãrã spor, Hop! [...]
articol precedent
Rondel pentru liberali. Ne plânge Doamne toamna în priviri ªi-o sã ne moarã leneº visul la fereastrã. În odãiþa goalã pielea ni-e albastrã Tot mirosind bolnavii trandafiri. Tu alianþã stai [...]
articol urmator

Scrisoarea a III-a - Parodia imigrantului

Poezie Versuri haioase : : Miercuri, 20 Apr 2016

Petrecerea

Poezie Versuri haioase : : Joi, 11 Iun 2015

Doamne, dacã pot alege

Poezie Versuri haioase : : Sambata, 3 Mai 2014