Custodia fiicei ºi aparatul automat de rãcoritoare

Articol din categoria: Poezie Versuri haioase

propus de: Gelu pe data: 5 Nov 2012
sursa: Adamut Gelu Costa

La tribunal, un El ºi-o Ea,
Se certau, aprig de zor,
Cãci fiecare pretindea,
Custodia fiicei lor.

Femeia, parcã fãcea spume.
- Mie mi se cuvine custodia,
Eu am adus-o, doar, pe lume.
κi þinea, ea, pledoaria.

Judecatorul cãtre soþ:
- Argumentul dumneavoastrã,
Care este? Dacã poþi,
Sã-l prezinþi în faþa noastrã.

Soþul, reflectînd puþin,
Se ridicã, apoi calm:
- Domnule judecator, deþin
Unul singur, sã reclam:

Sã presupunem cã dumneavoastrã
Doriþi o rãcoritoare.
Aºa cã introduceþi o monedã
Sã primiþi o cola mare.

Din aparatul automat
Va ieºi, sigur, o sticlã
Drept cã faptu-i consumat
Dar vã-ntreb, cine-o ridicã?

O ridicã, sigur, omul
Ce aºteaptã ºi-plãteºte.
Deci, ce a produs maºina,
Ea îl dã, nu-l însuºeste!

Ion si cocoºul. La piaþã vine Ion Ca sã vândã un cocoº. ªi-aºteptând cumpãrator Iac-apare ºi un moº. Moºul hâtru îl intreabã: - Da, gãinile le calcã? - Calcã, ºi [...]
articol precedent
Ciobanul ºi laserul. Când românii au inventat Laserul, cum e firesc, Amercanii îºi pun spionii , Sã vadã, dacã-l folosesc. Au fost ãºtia, prin Moldova ªi prin Þara [...]
articol urmator

Scrisoarea a III-a - Parodia imigrantului

Poezie Versuri haioase : : Miercuri, 20 Apr 2016

Petrecerea

Poezie Versuri haioase : : Joi, 11 Iun 2015

Doamne, dacã pot alege

Poezie Versuri haioase : : Sambata, 3 Mai 2014