Urare pentru Sãrbãtorile de Iarnã (urãturã)

Articol din categoria: Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou

propus: 26 Dec 2013
sursa: Adamut Gelu Costa

Moº Crãciun cu pãru creþ,
S-a ascuns într-un coteþ,
Cã i s-a urcat la cap
Þuica ce-a îngurgitat.

Are scãfârlia plinã,
N-aºtepta ca sã mai vinã,
Astfel, cã-þi urez sã ai,
Bucurie ºi mãlai,

Sãnãtate, La Mulþi Ani,
Un butoi de vin cum n-ai,
Cu prietenii sã bei pe prici,
Pânã nu te mai ridici!

Bucuros ºi barosan,
Sã porneºti în Noul An
ªi sã faci ce þi-ai propus,
Cãci cu vorba tot te-ai dus!

Sã n-o dai pe dupã cracã
Fiindc-avem þarã sãracã.
De mã supãr ºi îi spun,
Nu mai vine Moº Crãciun!

Dacã tot mai vopsesc gardul
Îi spun sã le ia ºi bradul.
Dac-aºa ne ducem þelul
Doar la Paºti or vedea mielu

ªi n-om mai mânca slãninã,
Doar ºoric de pe gãinã!
ªi le vom servi în faþã
Tot jumãri de pe la raþã!

Asta–am zis ºi nu mai spun,
Cã-ºi revine Moº Crãciun,
ªi din ochi, o sticlã catã,
Sã se mai îmbete-odatã.

Îl pãzesc, n-are nimica,
Un câine ºi c-o pisicã,
Cred, c-o sã adoarmã-n ºurã
ªi îl ling câinii la gurã.

Bate-o Doamne!, bãutura,
Când o bei peste mãsurã,
ªi mãsura la-o adicã,
Unii mare, la-alþii micã.

Dar la unii, le cam stricã
ªi îi taie la burticã.
N-au noroc de Sfânta Searã
Cã proptesc gardul pe-afarã.

Nu mã mai întind cu vorba
Cã mi-e, se rãceºte ciorba
Îþi doresc doar sãnãtate
ªi-þi indic sã dormi pe spate,
Dormi ca ursu, liniºtit
ªi-i scãpa de sforãit!

Hai noroc, ºi la mai mare,
Când mai mergi la vânãtoare
ªi te rog, din solda nouã
Sã îþi cumperi puºcã nouã.

ªi sã mai lãsãm din urã,
Sã mai luãm o prãjiturã.
C-o vreau dulce, nu amarã,
Cum îi scumpa mea de þarã.

Ia mai mânaþi mãi!
Hãããi! Hããããi!
La Mulþi Ani!

Frunzã verde de mãrar, bunã seara, gospodari!. Frunzã verde de mãrar, Bunã seara, gospodari, Gospodari ºi gospodine ªi voi tinere copile. De dormiți, de nu dormiți, Vã rugãm sã vã treziți! Dați [...]
articol precedent
Pluguºorul lui Iohannis, 2015. Aho, aho, copii ºi fraþi, Staþi puþin, nu disperaþi, Lângã mine v-adunaþi, Þara v-o recãpãtaþi! Am venit aici cu drag, Sã vã dau un Guten Tag, ªi sã [...]
articol urmator

Bunã seara, gospodari! Gospodari
și gospodine și voi tinere
copile! Bunã seara, gospodari! Gospodari și gospodine și voi tinere copile!

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Sambata, 31 Dec 2016

Urãtura caprei de Anul Nou Urãtura caprei de Anul Nou

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Sambata, 31 Dec 2016

O, brad frumos! Colindul de protest
împotriva defrișãrilor masive O, brad frumos! Colindul de protest împotriva defrișãrilor masive

Colinde de Craciun, Uraturi de Anul Nou : : Joi, 15 Dec 2016